Nora Välimäki
Yoga - Reiki - Coaching

OM MIG


Min utvecklingsresa började för över 25 år sedan då jag kom i kontakt med pilates som träningsform. Att kombinera andning och meditativ rörelse kändes revolutionerande och ledde till att jag blev nyfiken på yoga och på den vägen är det... Via yogan kom jag i kontakt med Reiki, vilket startade en personlighetsförändrande resa som fortfarande pågår, och som gett mitt liv både mål och mening, och numera också en helt ny karriärväg. Reiki har jag använt som ett ledarskaps- och självutvecklingsverktyg under många år i näringslivet i olika ledande uppdrag.


Trots att jag under mina år som chef gick igenom ett flertal formella chefs- och ledarskapsutbildningar är det inget som transformerat mitt ledarskap och mitt sätt att arbeta mer än den process som Reikienergin fick mig att uppleva. Genom reikin skalade jag bort det som var onödigt, rädslor, osäkerhet och ego - allt det som håller ett gott ledarskap tillbaka och allt det som också står emellan oss och vårt riktiga jag. Hur detta hjälpte mig forma ett tillitsbaserat och coachande ledarskap och implementera det i praktiken kan du läsa om under "Omdömen".


Som utbildare, coach och mentor har jag fokus på DIG och din situation. Jag tror starkt på att vi alla har en inneboende vishet som bara väntar på att få komma fram. Ibland kan den gäcka oss bakom vardagslivets dimridåer men när vi vågar stanna upp så finns den där. I mitt arbete använder jag alla de verktyg jag samlat på mig under åren, för att holistiskt kunna hjälpa just dig med dina frågeställningar.MINA UTBILDNINGAR

Yogainstruktör RYT500h, Yoga for Life, 2024 (pågående), Stockholm

The Yoga Sūtras of Patanjali, School of Embodied philosophy, 2023 (pågående)
Certifierad coach för Camilla Lebert Hirvi, 2023, Stockholm

SUHF ledarskapsutbildning, 2020-2021 Stockholm

The Fasting Lifestyle, Paleo Institute 2022, Stockholm

Stockholms stads chefsutbildning, 5 moduler, 2018 Stockholm.

Grundkurs kinesiologi, Kihlman Health, 2017 Stockholm

Art of Management III: Ledarskap med fokus på framgångsrika team, 2016 Amsterdam, Holland
Art of Management II: Ledarskap med fokus på prestationsevaluering, 2015. Amsterdam., Holland
Art of Management I: Ledarskap, teamutveckling, konflikthantering och feedback, 2014 Amsterdam, Holland

Reiki Master, Reikikoulu Valon voima, 2015 Lahtis, Finland

Reiki nivå 2, Reikikoulu Valon voima, 2013 Lahtis, Finland

Reiki nivå 1, Reikikoulu Valon voima, 2013 Lahtis,. Finland

Yogainstruktör RYT200h Yoga  Nordic, 2013 Helsingfors, Finland

Yogainstruktör med Jani Jaatinen, Gokul yoga, 2012 Helsingfors, Finland

Pilatesutbildning med Monika Ruokokoski, 2011 Sigtuna

Instruktör i Power Yoga på Ylab, 2009 Stockholm


Samt ett stort antal kortare workshops, retreats och inte minst min egen dagliga yogapraktik. 


Practice and all is coming. 

(Patthabi Jois)


SIST MEN INTE MINST

Alla utbildningar jag haft förmånen att gå har varit givande och lärorika, men de största lärdomarna i livet har jag min familj (både tvåbenta och fyrbenta) att tacka för. De har utmanat mig, tvingat mig att se mig i spegeln och uppmuntrat mig i den ständiga strävan att bli en bättre mamma, matte och medmänniska. Utan dem hade jag inte kommit dit jag är idag och de fortsätter att vara mina läromästare varje dag. För det är jag evinnerligt tacksam.  
 
 
Post
Samtal